Sturges Kuralı Nedir?
Gözlenen verilerin bölümlendiği sıklık bölümlerinin sayısını saptamak için, k= 1 + 3,3 tüst(n) biçiminde verilen deneysel bir kural, k, bölüm sayısı ve n, denek sayısıdır.
Terimler Sözlüğüne Dön
Sonraki Terimler
Sürekli Değiştirgeli Süreç
Sürekli Evren
Sürekli Olasılıksal Değişken
Sürekli Örneklem Uzayı
Süreksiz Olasılıksal Değişken
Süzme Yöntemi
T-örneklemdeğeri
T-sınaması
Tanımlama Yanı
Tanımlayıcı Bağıntı